Konferencja pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Mądrze korzystaj z potencjału: Dyrektor jako Lider.

Szanowny Dyrektorze,

ostatnie miesiące to dla szkół czas intensywnej pracy, wzmożonych wysiłków i konfrontowania się z wyzwaniami. Nie mówimy tego, w kontekście pustych słów, wręcz przeciwnie. Miałyśmy przyjemność wspierać, obserwować i szkolić wiele Rad Pedagogicznych, Dyrektorów wielu placówek oświatowych. Właśnie podczas tych spotkań, warsztatów i konsultacji, rozmów oficjalnych i na forum, jak również kuluarowych, zrodził się pomysł zorganizowania przestrzeni, która dałaby orędzie do zarządzania szkołą. Przestrzeni, która może powstać dzięki stworzonemu z myślą o edukatorach, przetestowanemu na prawie 6000 pedagogów, narzędziu i metodologii. Sądzimy, że szkoda czasu na niesprawdzone w boju praktyki.

Stąd kierujemy zaproszenie do Dyrektorów szkół w województwie zachodniopomorskim – zaproszenie na szytą na miarę, opartą o doświadczenie praktyków w edukacji, skonstruowaną na bazie przebadanego narzędzia – Konferencję, która pozwoli dać odpowiedź na pytanie Jak nowocześnie zarządzać szkołą w oparciu o Style Myślenia.

Dyrektor Szkoły to postać o niezwykłym dla niej znaczeniu – to od niego zależy budowanie kultury organizacyjnej w placówce, kształtowanie norm społecznych i systemów wartości. Duże znaczenie dla szkoły ma sposób zarządzania, motywowanie, ocenianie, delegowanie uprawnień – to wszystko leży w gestii Dyrektora. Jak się w tym nie pogubić? Gdzie szukać inspiracji, wiedzy, sprawdzonych metod?

Konferencja to 1 dzień w pełni poświęcony Dyrektorom i ich dylematom, a dokładniej znajdowaniu odpowiedzi na dylematy, jakie stoją przed liderami placówek oświatowych.

 

Zapraszamy serdecznie, liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

 

Organizatorzy Konferencji:
Elżbieta Stelmach i Kamila Pępiak-Kowalska

null

Elżbieta Stelmach

Doradca zawodowy, trener biznesu, coach.
Przez 15. lat pracowała w liceum i gimnazjum jako pedagog, wicedyrektor, dyrektor.
null

Kamila Pępiak-Kowalska

Pedagog, Trener, Mentor, Coach, Supervisor.
Autorka wielu narzędzi i metod coachingowych. Motywuje i wspiera przy procesie stawania się lepszą wersją siebie samego z wczoraj.

Dlaczego warto?

Pierwsza w Polsce

Po raz pierwszy organizujemy Konferencje dla Dyrektorów i Nauczycieli, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań ponad 5800 Nauczycieli.

Praktycy z doświadczeniem

Wśród zaproszonych gości są tylko i wyłącznie praktycy budowania kompetencji społecznych w swoich zespołach – praktycy, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

Konkretne metody pracy

Na prelekcjach i warsztatach otrzymasz praktyczną wiedzę do zastosowania od razu w zarządzaniu szkołą i przydatną w pracy z uczniem.

Indywidualny raport FRIS®

Konferencja to również korzyści indywidualne – otrzymasz indywidualny Raport Twojego Stylu Myślenia i Działania z perspektywą dalszego rozwoju.

Branżowy networking

Konferencja to przede wszystkim przestrzeń do budowania współpracy, wsparcia i społeczności edukacyjnej na rzecz uczniów.

Inspiracje i nowe trendy

Konferencja to przestrzeń do zaprezentowania modelowych działań, którymi możesz się inspirować w swojej obecnej praktyce zawodowej.

PROGRAM KONFERENCJI

18.10.2017 (środa)
8:45 - 9:30 rejestracja
9:35 - 10:50 CZĘŚĆ PREZENTACYJNA

Jak zarządzać w Szkole? – czyli Moja Rola Dyrektora.

Iwona Bobrowska-Budny
Certyfikowany Trener FRIS®, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Czy zarządzanie szkołą różni się od zarządzania własną firmą lub od bycia managerem zespołu sprzedaży w dużej organizacji? Odpowiedź zapewne Państwo znają – „to zależy” J. Jednak w czasie tego krótkiego wystąpienia podzielę się swoim doświadczeniem, wynikającym ze współpracy tak środowiskami edukacyjnymi jak i biznesowymi, z jakich narzędzi rozwoju, motywowania i budowania zespołów może korzystać każdy kierownik, dyrektor czy lider. Pokażę, jak narzędzia takie jak FRIS® ułatwiają tworzenie oraz zarządzanie projektami i zespołami.

Mam nadzieję, iż nasze spotkanie będzie dla Państwa inspiracją jak zarządzać szkoła a może i rodzicami.

Główne punkty wystąpienia:

  • „Energia idzie za uwagą” – jak rozumieć tę sentencję w odniesieniu do współczesnego modelu zarządzania.
  • DNA kompetencyjne skutecznego dyrektora.
  • Zastosowanie narzędzi do budowania zespołów, ich rozwoju oraz budujących motywację na przykładzie FRIS® Style Myślenia i Działania.

Styl Myślenia Nauczyciela – czego dowiedzieliśmy się o nauczycielach od nich samych.

Anna Samborska-Owczarek
Autorka Modelu FRIS, Trener, wykładowca, dr inż. spec Sztuczna Inteligencja

  • W jakim stopniu efekty pracy nauczyciela związane są z jego stylem myślenia oraz stylami myślenia uczniów?
  • Jak można wytłumaczyć różnorodność oczekiwań i wymagań, stawianych tym samym uczniom przez różnych nauczycieli?
  • Czy styl poznawczy ucznia może być czynnikiem predysponującym go sukcesów edukacyjnych?
  • Czy nauczycielowi łatwiej pracuje się z dzieckiem o tym samym stylu myślenia?

Podczas wystąpienia pojawią się odpowiedzi na te i inne ważne pytania uzyskane na podstawie wyników projektu Styl Myślenia Nauczyciela (2016), w którym udział wzięło prawie 6 tysięcy polskich nauczycieli. Przedstawiona zostanie geneza projektu, postawione hipotezy badawcze oraz polski Model Stylów Myślenia FRIS, na którym opiera się wykorzystany kwestionariusz badawczy.

Zaskakujące wnioski i ciekawe informacje o polskich nauczycielach – dostarczone przez nich samych, dają konkretne wskazówki pozwalające usprawnić pracę szkoły.

Optymalizacja doboru osób do pełnienia ról i realizacji określonych zadań w szkole.

Jarosław Kordziński
Certyfikowany Trener FRIS®, coach, mediator, tutor, autor wielu książek dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Uczestnicy poznają jakie style myślenia oraz działania sprzyjają efektywnemu dobieraniu osób do pełnienia określonych ról oraz optymalnej realizacji określonych zadań statutowych szkoły.

10:50 - 11:10 przerwa kawowa

Wpływ przekonań dyrektora i nauczyciela na rozwój poczucia wartości ucznia i jego sukcesy edukacyjne.

Lilianna Kupaj
trener, zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego, autor projektu 1 Szkoła 1 Coach (od 2012), autorka 6 książek o tematyce life i edu coachingowej, Kobieta Biznesu uhonorowana w 2015 r. tytułem Kreator Kompetencji Społecznych, Tarnów

Ten wykład jest dla Ciebie jeśli chcesz zaznajomić się z wykorzystaniem zaawansowanych kompetencji i narzędzi coachingowych w pracy dyrektora szkoły.

Co zyskasz uczestnicząc w spotkaniu?

Zobaczysz, w jaki sposób i w jakich obszarach możesz wspierać nauczyciela w jego pracy metodami coachingowymi, jak przekonania nauczyciela wpływają na poczucie wartości ucznia.

Czego się nauczysz?

  • poznasz 30 czynników wpływu na uczenie się, w tym 11 czynników znacznego wpływu na osiągnięcia uczniów,
  • 8 ram myślenia nauczyciela i dyrektora szkoły, które wpływają na efektywne nauczanie,
  • 6 filarów poczucia wartości, które warto rozwijać zarówno u nauczyciela jak i ucznia.

Czemu służy to spotkanie?

To spotkanie służy zbudowaniu refleksji, jak wielki wpływ wywiera  szkoła na nasze dzieci i całe społeczeństwo, jak możemy realnie wpływać na system edukacji, w jaki sposób małymi krokami możliwa jest duża zmiana.

Projekt „FRISowa Szkoła”

Ewa Wnuk
dyrektor SP nr 2 w Gryfinie

panel dyskusyjny prowadzą: Kamila Pępiak-Kowalska i Elżbieta Stelmach

Dyrektor przywódca czy administrator – jaki styl myślenia i działania sprzyja budowaniu przywódcy edukacyjnego?

Anna Jurewicz
Certyfikowany Trener FRIS®, coach, polonistka, trener sportowy, twórca autorskich warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli

Jak zarządzać zespołem, aby stworzyć szkołę XXI wieku – opartą na kształtowaniu kompetencji kluczowych, współpracy, innowacyjności i przejmowaniu przez uczniów odpowiedzialności za uczenie się.

Źródła ograniczających przekonań nauczycieli, rodziców i uczniów – jak je skutecznie zmieniać, wykorzystując metodologię FRIS®.

Jesper Rasmussen
absolwent Royal Danish Defence College, oficer Royal Danish Navy, doświadczony dowódca

Jesper Rasmussen służył ponad 25 lat w the Royal Danish Navy (Królewska Duńska Marynarka Wojenna), obecnie w stopniu Commander Senior Grade. Dowodził 4 statkami wojennymi, po raz pierwszy objął dowodzenie w wieku 26 lat.

W trakcie swojej kaiery Jesper słuzył w kilku narodowych i międzynarodowych organizacjach oraz był oddelegowany do służby od Morza Bałtyckiego po Ocean Indyjski. W ten sposób spędzył ponad 2000 dni na morzu na wszystkich rodzajach statków wojennych, włączając w to Aircraft Carriers (Lotniskowce), Surface warfare ships (Statki wojenne) and Submarines (Łodzie podwodne).

Jesper jest szczęśliwie żonaty i ma 4 dzieci

Jespera prelekcja będzie dedykowana jego doświadczeniom w implementowaniu empatii w przywództwie, którego celem jest facylitacja w osiąganiu lepszych wyników.

12:30 - 13:00 kawa, networking
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
(4 równoległe warsztaty po 60 min., powtórzone dwukrotnie)

13:00 - 14:00 - BLOK I
14:20 - 15:20 - BLOK II

po 15:25 - odbiór Raportów indywidualnych FRIS® w holu ZCDN

PRELEGENCI

LOKALIZACJA

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ZCDN)

ul. Generała Józefa Sowińskiego 68, 70-001 Szczecin

To tylko 12 minut pieszo od dworca PKP: zobacz trasę na mapie

PARTNERZY

SPONSORZY

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Cena biletu

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin udziału na stronie rejestracji.

Organizator

Fundacja Akademii Zdrowia i Biznesu

w partnerstwie z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Program Konferencji, partnerstwa, sponsoring:
– Ela Stelmach: sapientia@sapientia.pl
– Kamila Pępiak-Kowalska: kamilapepiak@hotmail.com

Dzień później – 19.10.2017 r. – organizujemy również Konferencję dla Nauczycieli: „Style Myślenia (w) edukacji – polskie, praktyczne i nowoczesne metody pracy – FRIS®”