Konferencja pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Mądrze korzystaj z potencjału: Nauczyciel XXI wieku.

Szanowny Nauczycielu,

w odpowiedzi na wyzwania, które są stawiane przed Nauczycielami, badając Style Myślenia Nauczyciela, szkoląc nauczycieli – mamy zaszczyt zaprosić na dedykowaną Nauczycielom Konferencję, która ma na celu przedstawić praktykowane już metody pracy w oparciu o sprawdzoną metodologię, a tym samym wyposażyć Państwa w gotowe rozwiązania, inspiracje, rady i wnioski – konkretne, przebadane i działające metody pracy.

Rok 2017 rozpoczął się od opublikowania wniosków z projektu badawczego „Styl Myślenia Nauczyciela” organizowanego przez FRIS® Style Myślenia, w którym brało udział ponad 5800 nauczycieli.

Głównym wnioskiem z projektu „Styl Myślenia Nauczyciela” jest fakt, że Styl Myślenia FRIS® ma bardzo istotny wpływ na wiele aspektów pracy nauczyciela, stąd świadomość i wiedza o indywidualnych i trwałych sposobach myślenia może być bardzo cenna zarówno dla nauczyciela jak i dyrektora szkoły.

Ten sam rok chcemy zamknąć wdrażaniem w życie wniosków, które wynikły z projektu badawczego. Sądzimy, że szkoda czasu na niesprawdzone w boju praktyki i stąd kierujemy zaproszenie do Nauczycieli szkół w województwie zachodniopomorskim – zaproszenie na szytą na miarę, opartą o doświadczenie praktyków w edukacji, skonstruowaną na bazie przebadanego narzędzia – Konferencję, na której opowiemy o polskich, praktycznych i nowoczesnych metodach pracy Nauczyciela.

Zapraszamy serdecznie, liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

 

Organizatorzy Konferencji:
Elżbieta Stelmach i Kamila Pępiak-Kowalska

null

Elżbieta Stelmach

Doradca zawodowy, trener biznesu, coach.
Przez 15. lat pracowała w liceum i gimnazjum jako pedagog, wicedyrektor, dyrektor.
null

Kamila Pępiak-Kowalska

Pedagog, Trener, Mentor, Coach, Supervisor.
Autorka wielu narzędzi i metod coachingowych. Motywuje i wspiera przy procesie stawania się lepszą wersją siebie samego z wczoraj.

Dlaczego warto?

Pierwsza w Polsce

Po raz pierwszy organizujemy Konferencje dla Nauczycieli, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań ponad 5800 Nauczycieli.

Praktycy z doświadczeniem

Wśród zaproszonych gości są tylko i wyłącznie praktycy budowania kompetencji społecznych w swoich zespołach – praktycy, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

Konkretne metody pracy

Na prelekcjach i warsztatach otrzymasz praktyczną wiedzę do zastosowania od razu w zarządzaniu szkołą i przydatną w pracy z uczniem.

Indywidualny raport FRIS®

Konferencja to również korzyści indywidualne – otrzymasz indywidualny Raport Twojego Stylu Myślenia i Działania z perspektywą dalszego rozwoju.

Branżowy networking

Konferencja to przede wszystkim przestrzeń do budowania współpracy, wsparcia i społeczności edukacyjnej na rzecz uczniów.

Inspiracje i nowe trendy

Konferencja to przestrzeń do zaprezentowania modelowych działań, którymi możesz się inspirować w swojej obecnej praktyce zawodowej.

PROGRAM KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI

19.10.2017 (czwartek)
8:45 - 9:30 rejestracja
9:35 - 10:50 CZĘŚĆ PREZENTACYJNA

Jaki wpływ wywierają przekonania nauczyciela na sukcesy edukacyjne ucznia.

Lilianna Kupaj
trener, zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego, autor projektu 1 Szkoła 1 Coach (od 2012), autorka 6 książek o tematyce life i edu coachingowej, Kobieta Biznesu uhonorowana w 2015 r. tytułem Kreator Kompetencji Społecznych

Co zyskasz uczestnicząc w spotkaniu?  Zapoznasz się z tym, jak wieki wpływ wywierasz na swoich wychowanków, na ich poczucie wartości oraz efektywne uczenie się.

Czego się nauczysz?

  • poznasz 30 czynników wpływu na uczenie się, w tym 11 czynników znacznego wpływu na osiągnięcia uczniów,
  • 8 ram myślenia nauczyciela, które wpływają na efektywne nauczanie,
  • 6 filarów poczucia wartości, które warto rozwijać zarówno u nauczyciela jak i ucznia.

Czemu służy to spotkanie?

To spotkanie służy zbudowaniu refleksji, jak wielki wpływ wywiera  szkoła na nasze dzieci i całe społeczeństwo, jak możemy realnie wpływać na system edukacji, w jaki sposób małymi krokami możliwa jest duża zmiana.

Styl Myślenia Nauczyciela – czego dowiedzieliśmy się o nauczycielach od nich samych.

Anna Samborska-Owczarek
Autorka Modelu FRIS®, Trener, wykładowca, dr inż. spec Sztuczna Inteligencja

  • W jakim stopniu efekty pracy nauczyciela związane są z jego stylem myślenia oraz stylami myślenia uczniów?
  • Jak można wytłumaczyć różnorodność oczekiwań i wymagań, stawianych tym samym uczniom przez różnych nauczycieli?
  • Czy styl poznawczy ucznia może być czynnikiem predysponującym go sukcesów edukacyjnych?
  • Czy nauczycielowi łatwiej pracuje się z dzieckiem o tym samym stylu myślenia?

Podczas wystąpienia pojawią się odpowiedzi na te i inne ważne pytania uzyskane na podstawie wyników projektu Styl Myślenia Nauczyciela (2016), w którym udział wzięło prawie 6 tysięcy polskich nauczycieli. Przedstawiona zostanie geneza projektu, postawione hipotezy badawcze oraz polski Model Stylów Myślenia FRIS, na którym opiera się wykorzystany kwestionariusz badawczy.

Zaskakujące wnioski i ciekawe informacje o polskich nauczycielach – dostarczone przez nich samych, dają konkretne wskazówki pozwalające usprawnić pracę szkoły.

Jak Fajnie, Rozwojowo i Skutecznie pracować w zespole przedmiotowym w szkole, aby podwyższyć efektywność projektów realizowanych przez uczniów?

Agnieszka Saramowicz-Garstecka
Certyfikowany Trener FRIS®, nauczyciel, edu coach ICI

Pokażę, że zespołowe badanie FRIS otwiera możliwość bardziej efektywnej współpracy, dając pełen obraz potencjału zespołu w zakresie jego komunikowania się, tolerancji i zrozumienia dla stylów myślenia oraz działania jego poszczególnych członków, przydziału ról na poszczególnych etapach realizacji projektów. Nie ma ludzi, którzy nie mogliby czerpać satysfakcji z tego, co robią, pod warunkiem, że to COŚ będzie zgodne z ich stylem myślenia i działania. Nie muszę rywalizować z kimś, kto na danym etapie pracy czuje się, jak ryba w wodzie. Muszę tylko znaleźć taki obszar, w którym to ja będę realizować swój potencjał i wtedy oboje/WSZYSCY odniesiemy sukces. Trzeba pamiętać, że sukces zespołu jest sumą sukcesów jego członków.

10:50 - 11:10 przerwa kawowa

Odkrywanie potencjału i budowanie samoświadomości uczniów w oparciu o znajomość stylu myślenia FRIS®

Kamila Przeniosło
Certyfikowany Trener FRIS®, filolog, przedsiębiorca

Agata Wasyliszyn-Sztaba
Certyfikowany Trener FRIS®, polonistka, coach, trener

Pokażemy możliwości wykorzystania stylów myślenia i stylów działania FRIS w budowaniu samoświadomości i odkrywania talentów u uczniów. Podzielimy się wynikami  ogólnopolskiego projektu badawczego przeprowadzonego na grupie niemal 6 tysięcy nauczycieli, dotyczące m.in. wpływu stylu myślenia nauczyciela na pracę z uczniem.

Co mogę dać i czego mogę oczekiwać od innych?

Jarosław Kordziński
Certyfikowany Trener FRIS®, coach, mediator, tutor, autor wielu książek dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Uczestnicy poznają swoje możliwości i ograniczeni związane ze wspólną pracą wykonywaną we współpracy z osobami reprezentującymi różne style myślenia oraz działania.

Wpływ stylu myślenia i działania FRIS® nauczyciela na metody i formy jego pracy.

Anna Jurewicz
Certyfikowany Trener FRIS®, coach, polonistka, trener sportowy, twórca autorskich warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli

Styl myślenia i styl działania a praca nauczyciela. Czego potrzebujemy, aby być skutecznym nauczycielem. Jakie działania najchętniej podejmujemy w zależności od stylu myślenia. Analiza własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Jak zarządzać klasą, aby rozwijać w każdym uczniu cechy Zawodnika, Partnera, Wizjonera i Badacza.

12:30 - 13:00 kawa, networking
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
(5 równoległych warsztatów po 60 min., powtórzonych dwukrotnie)

13:00 - 14:00 - BLOK I
14:20 - 15:20 - BLOK II

po 15:25 - odbiór Raportów indywidualnych FRIS® w holu ZCDN

PRELEGENCI

LOKALIZACJA

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ZCDN)

ul. Generała Józefa Sowińskiego 68, 70-001 Szczecin

To tylko 12 minut pieszo od dworca PKP: zobacz trasę na mapie

PARTNERZY

SPONSORZY

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Cena biletu

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin udziału na stronie rejestracji.

Organizator

Fundacja Akademii Zdrowia i Biznesu

w partnerstwie z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Program Konferencji, partnerstwa, sponsoring:
– Ela Stelmach: sapientia@sapientia.pl
– Kamila Pępiak-Kowalska: kamilapepiak@hotmail.com

Dzień wcześniej – 18.10.2017 r. – organizujemy również Konferencję dla Dyrektorów Szkół: „Jak nowocześnie zarządzać szkołą w oparciu o Style Myślenia?”